Årsregnskab/Accounts

Ledelsesberetning 2015/2016

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det seneste regnskabsår 2015/2016 har fortsat den tilfredsstillende trend fra de seneste år, hvor Laudrup Vin & Gastronomi i det foregående år har opnået et overskud på kr. 0,8 million.

En stigning i bruttoomsætningen på knap 16% i forhold til året før, øget investeringer og fokusering på reduktion af omkostningerne betød igen et pænt bundlinjeresultatet.

Bruttoavancen er steget med godt 10%, hvilket har givet os muligheder for øgede investeringer til etablering af ny webshop (ca. kr. 300.000),- øget marketing, ansættelse af 3 nye medarbejdere m.m. samtidig med, at det er lykkedes os at tilpasse omkostningerne.

Årsresultatet er positivt med kr. 804.377, i forhold til kr. 1.158.512 året før.

Resultatet er tilfredsstillende.

Udover 25% moms og importtold, er der betalt godt kr. 6 millioner for vin-, øl-, spiritus-, emballage-, mandel-, chokolade- og andre afgifter, Pant m.m. til den danske stat, som er pålagt vore kunder.

Vi har fortsat trimmet og tilpasset sortimentet, med fokus på øget salg af ’fastrunners’, og eliminering af ’slowmovers’, men også øget sortimentet, så vi i dag har import af godt 1.400 forskellige vine og gastronomi fra hele verdenp

Stadig stor fokus på vore topbrands som Muga, Artadi, Pedrosa, Belondrade, Dog Point, Yering, Silverado, Littorai, Continuum, Silver Oak, Mailly Grand Gru Champagne, Bertani Domains, Louis Latour og Pio Cesare, samt Enter Sake fra Japan.

Nye leverandøraftaler er indgået med topproducenter som Marques de Murrieta (Rioja), Finca Bacara, Pazo Barrantes (Spanien), Domaine Blain Chassagne Montrachet og Maison Jean Fournier (Bourgogne), San Leonino (Chianti), samt RAEN by Carlo Mondavi, Matthiasson, Lieu Dit og Morgan Bay fra Californien.

Vi har gennemført 13 vinrejser som led i vor forretningsstrategi om at sammenkæde vin & gastronomi-oplevelser for kunder, med omdrejningspunkt hos vore leverandører i udlandet.

Vi er privilegerede ved stadig at have en god solid og sund kundebase af restauranter og hoteller, private og erhvervskunder samt butikker m.fl., som er grundstammen i vor virksomhed. Derudover har vi igen øget salget til detailmarkedet.

Primo 2016 har vi etableret en ny og opdateret e-com løsning (webshop), samt indledt samarbejde med Norwegian Reward, hvor kunder kan optjene CashPoints ved køb på www.laudrup.dk.

Vi samarbejder fortsat konstruktivt med fødevaremyndighederne og ekstern konsulent i relation til egenkontrolprogram som godkendt og certificeret til økologi-import. Vi har igen opnået Elite Smiley status uden anmærkninger og samarbejder med rådgiver om opdatering af APV og andre punkter i.h.t. Arbejdstilsynets retningslinjer.

Egenkapitalen er øget fra 3,4 mio. til 3,7 mio.

Aktiverne er steget fra 21,2 mio. til 25,5 mio.

Per Buhl, adm.dir.

 


 

 

Ledelsesberetning 2014/2015

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Det seneste regnskabsår 2014/2015 har fortsat den særdeles tilfredsstillende trend fra de seneste år, hvor Laudrup Vin igen har opnået et overskud på over kr. 1,1 milllion.

En stigning i bruttoomsætningen på ca. 9% i forhold til året før, og fokusering på reduktion af omkostningerne betød igen et flot bundlinjeresultatet.

Bruttoavancen er steget med godt 11%, hvilket har givet os muligheder for øget investeringer til IT, marketing, ansættelse af nye medarbejdere m.m. samtidig med, at det er lykkedes os at tilpasse omkostningerne.

Årsresultatet er positivt med kr. 1.158.512 i forhold til kr. 1.001.387 året før.

Resultatet er tilfredsstillende.

Udover 25% moms og import Told, er der betalt godt kr. 5 millioner for vin- øl- og spiritusafgift, Pant m.m. til den Danske Stat, som er pålagt vore kunder.

 

Vi har fortsat trimmet og tilpasset sortimentet, med fokus på øget salg af ’fastrunners’, og eliminering af ’slowmovers’, men også øget sortiment, så vi i dag har import af næsten 1.200 forskellige vine og gastronomi fra hele Verden.

Stadig stor fokus på vore topbrands som Muga, Artadi, Pedrosa, Belondrade, Dog Point, Yering Station, Silverado Vinyard, Littorai, Mailly Grand Gru Champagne og Pio Cesare, m.fl.

Nye leverandøraftaler er indgået med Topproducenter som; Tim Mondavi/Continuum, Mount Eden, Jordan Vineyard & Winery, COBB Wines, Domaine de la Cote, Diamond Creek, Sandhi, Hanzell Vineyards, Silver Oak alle fra Californien, Louis Latour Maison fra Bourgogne og Simonnet Febvre fra Chablis, Frankrig, Bertani fra Verona, Italien samt Ferrer Bobet, Comando G, Valdesil mfl. fra Spanien, Justinos Madeira og portvin fra Quinta de Infantado, Portugal.

Vi har gennemført 12 vinrejser som led i vor forretningsstrategi om at sammenkæde vin & gastronomi oplevelser for kunder med omdrejningspunkt hos vore leverandører i udlandet med vin- og gourmetoplevelser m.m.

Vi er privilegerede ved stadig at have en god solid og sund kundebase af restauranter og hoteller, private og erhvervskunder samt butikker m.fl. som er grundstammen i vor virksomhed. Derudover har vi igen øget salget til detailmarkedet.

Vi samarbejder fortsat konstruktivt med fødevaremyndighederne og ekstern konsulent i relation til egenkontrolprogram som godkendt og certificeret til økologi import. Vi har igen opnået Elite Smiley status, efter 4 rapporter uden anmærkninger. Vi samarbejder med rådgiver om opdatering af APV og andre punkter i.h.t. Arbejdstilsynets retningslinjer.

 

Egenkapitalen er øget fra 2,6 mio. til 3,4 mio.

Aktiverne er steget fra 20,1 mio. til 21,2 mio.

 

Alle spørgsmål vedr. årsregnskabet og økonomiske forhold bedes rettet til adm. direktør Per Buhl på tlf. 4485 5202.

 

- - - - - - - - - -

 

Management's Review 2014/2015

Development in activities and financial position

 

The satisfactory trend from previous years has continued in the latest financial year 2014/2015 and Laudrup Vin has again reached a profit of over 1.2 million DKK.

An increase in the gross turnover of approx. 9% compared to the previous year and our focus on reducing costs again earned us a handsome bottom line result.

The gross profit has increase by a little more than 11% which has provided us with the means to invest further in IT and marketing, hire new employees etc. and simultaneously we have succeeded in adjusting costs.

The annual result is positive by DKK 1,158,512 compared to a positive result of DKK 1,101,387 the previous year.

This result is satisfactory.

Further to the 25% VAT and import duty, a total duty of a little more than DKK 5m on wine, beer, and spirits, deposits etc., imposed on our customers, has been paid to the Danish Government.

 

We have continued to trim and adjust our selection, focussing on an increase in the sale of "fast runners" and eliminating "slow movers", as well as increasing our selection. Today we import almost 1,200 different wines and other types of gastronomic treats from all parts of the world.

We have continued our focus on top brands such as Muga, Artadi, Pedrosa, Belondrade, Dog Point, Yering, Silverado, Littorai, Mailly Grand Gru Champagne, and Pio Cesare etc.

New supplier agreements have been entered into with top producers such as Tim Mondavi/Continuum, Mount Eden, Jordan, COBB, Domaine de la Cote, Diamond Creek, Sandhi, Hanzell, Silver Oak from California, Louis Latour Maison from Bourgogne, Simonnet Febvre from Chablis, Bertani Verona from Italy, and Ferrer Bobet, Comando G, Valdesil etc. from Spain, Justinos Madeira, and port from Quinta de Infantado.

We have conducted 12 wine travels as part of our business strategy to link wine and gastronomy experiences for our clients centering on our suppliers abroad.

We are privileged because we still have a solid and healthy customer base consisting of restaurants and hotels, private clients as well as business clients, shops etc. which form the nucleus of our business. Additionally we have again increased our sales in the retail market.

We continue to work constructively with the food control authorities and an external consultant relating to the own-check programme who has been approved and certified for import of organic goods. We have again achieved Elite Smiley status after 4 unblemished reports. We work together with a consultant regarding updating APV and other items according to the guidelines from the Danish Working Environment Service.

 

Equity is increased from DKK 2.6m to 3.4m.

Assets have increased from DKK 20.1m to 21.2m

 

Optjen CashPoints med Norwegian Reward
Glemt Reward Number?
Log ind her for at se det.

Norwegian Reward medlemmer optjener CashPoints ved køb hos Laudrup Vin!